Getin Bank

Getin Bank – reprezentuje pion bankowości detalicznej Getin Noble Banku SA powstałego z połączenia Getin Banku SA[2] z Noble Bankiem SA.


Powstał z regionalnego Górnośląskiego Banku Gospodarczego SA (GBG Bank), który rozpoczął działalność na podstawie decyzji Nr 44 prezesa Narodowego Banku Polskiego z 3 października 1990. Pierwsze operacje finansowe przeprowadził 2 stycznia 1991 roku w oddziale w Katowicach. W 1995 zyskał inwestora strategicznego: Powszechny Bank Kredytowy SA. Od 1 stycznia 2002 do maja 2004 GBG Bank funkcjonował w Grupie Kapitałowej Banku Przemysłowo-Handlowego. Akcje od poprzedniego udziałowca – Banku BPH – Getin Holding kupił 25 maja 2004.


24 września 2004 nastąpiła zmiana nazwy banku na Getin Bank SA. Następnie, w grudniu 2004 Getin Bank przejął Bank Przemysłowy w Łodzi. Rok później zakończona została transakcja zakupu Wschodniego Banku Cukrownictwa przez Getin Holding. W marcu 2006 oddziały WBC zostały włączone do sieci sprzedaży Getin Banku, natomiast licencja bankowa oraz kapitały WBC posłużyły jako podstawa do budowy Noble Bank. W styczniu 2010 Getin Bank połączył się z Noble Bank tworząc w ten sposób instytucję finansową o nazwie Getin Noble Bank SA. Oba Banki należą do Getin Holding, której głównym akcjonariuszem jest Leszek Czarnecki.


Getin Bank posiada bogatą ofertę produktową, dostosowaną do potrzeb klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Specjalizuje się w sprzedaży kredytów gotówkowych i hipotecznych. Jest liderem pod względem sprzedaży kredytów samochodowych[4]. Getin Bank posiada ponad 500 oddziałów własnych i placówek partnerskich we wszystkich większych miastach Polski. Pod marką Getin Bank rozwijana jest również bankowość internetowa.


„Najlepszy Bank Uniwersalny” – „Miesięcznik Bank”, 2009„Najlepszy Bank Samochodowy” – „Miesięcznik Bank”, 2009


Od czasu połączenia z Noble Bankiem w sierpniu 2010 Getin Noble Banku SA był trzykrotnie karany przez UOKiK za stosowanie niedozwolonych praktyk wobec klientów oraz wprowadzanie ich w błąd. Ostatnie postępowanie UOKiK wszczęte w czerwcu 2011 dotyczyło sposobu udzielania kredytów samochodowych. Według UOKiK w zawieranych umowach Getin Noble Bank stosował nieprecyzyjne zapisy mogące umożliwić bankowi wypowiedzenie umowy z obowiązkiem natychmiastowej spłaty kredytu oraz wbrew obowiązującym aktom prawnym nie informował kredytobiorcy o całkowitym koszcie wszystkich opłat i prowizji. Wysokość nałożonej przez UOKiK kary wyniosła prawie 6 mln złotych[6].


We wrześniu 2012 kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds opublikowała informację dla klientów Getin Noble Banku SA, którzy zawarli umowy o kredyt hipoteczny z produktem Aneks „mini%” o możliwości przystąpienia do grupy planującej podjąć działania prawne wobec Getin Noble Bank S.A. na gruncie przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.


Część klientów, którzy uważają, że zawarli niekorzystne umowy z podmiotami należącymi do Grupy Getin Holding uczestniczy w forum internetowym, którego celem jest wzajemna pomoc w dochodzeniu roszczeń oraz ostrzeżenie innych przed skutkami zawierania niekorzystnych umów.

Karta debetowa pozabankowa
doradcy kredytowi

Co wybrać kredyt w banku czy pożyczkę pozabankową? Taki dylemat mają najczęściej osoby, które mają ograniczoną zdolność kredytową.
Zapraszamy do kontaktu z doradcą od spraw kredytów gotówkowych.
Najczęściej osoby, które są przekonane, że nie mają szansy na kredyt w banku, dzięki pomocy doradcy kredytowego taki kredyt otrzymują.

Zapraszamy do kontaktu
DORADCA KREDYTOWY