Citi Handlowy

Bank Handlowy w Warszawie SA, występujący pod marką Citi Handlowy to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Od czerwca 1997 roku Bank Handlowy jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a od kwietnia 2011 r. wchodzi w skład WIG20.

Citi Handlowy obsługuje 20 tys. klientów korporacyjnych i 965 000 klientów indywidualnych poprzez nowoczesne kanały dystrybucji oraz sieć ponad 153 oddziałów. W skład grupy kapitałowej Banku wchodzą takie podmioty jak: Dom Maklerski Banku Handlowego i Handlowy Leasing.

Oprócz prowadzenia rachunków w obszarze działalności kredytowej i depozytowej, Citi Handllowy oferuje klientom pożyczki gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty kredytowe, prowadzi usługi zarządzania majątkiem, pośredniczy w sprzedaży produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. W ofercie Citi Handlowy obok tradycyjnych usług znajdują się produkty skarbu na rynkach finansowych i towarowych, usługi zarządzania gotówką, finansowania handlu, powiernictwa papierów wartościowych, leasingu, usług maklerskich. Ponadto, bank udostępnia szeroki zakres usług bankowości inwestycyjnej na lokalnym i międzynarodowym rynku kapitałowym, w tym usług doradztwa, pozyskiwania i gwarantowania finansowania poprzez publiczne i niepubliczne emisje instrumentów finansowych.

Głównym priorytetem Citi Handlowy jest klient. W dążeniu do najwyższej satysfakcji klientów Bank opiera swoją strategię na 4 filarach: jakość, innowacyjność, efektywność i zaufanie. Bank funkcjonuje nieprzerwanie od 140 lat i jest najstarszym bankiem w Polsce. Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności realizuje Fundacja Kronenberga. Program wolontariatu pracowniczego Citi Handlowy uznawany jest za największy i najnowocześniejszy w Polsce.Przynależność do Citigroup, globalnej instytucji finansowej, zapewnia klientom Banku Citi Handlowy dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.citihandlowy.pl

PoŻyczki domowe
doradcy kredytowi

Co wybrać kredyt w banku czy pożyczkę pozabankową? Taki dylemat mają najczęściej osoby, które mają ograniczoną zdolność kredytową.
Zapraszamy do kontaktu z doradcą od spraw kredytów gotówkowych.
Najczęściej osoby, które są przekonane, że nie mają szansy na kredyt w banku, dzięki pomocy doradcy kredytowego taki kredyt otrzymują.

Zapraszamy do kontaktu
DORADCA KREDYTOWY