Bank Pekao

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (w skrócie Bank Pekao S.A, PEKAO) – bank uniwersalny z siedzibą w Warszawie, działający głównie na obszarze Polski. Spółka akcyjna pod kontrolą włoskiej grupy UniCredit, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeden z dwóch największych (obok PKO BP) banków w Polsce.


Spółka powstała w roku 1929 jako bank państwowy, którego celem było ułatwienie operacji finansowych Polonii na całym świecie. Pekao miało w roku 1939 przedstawicielstwa w stolicach państw, gdzie osiedlili się Polacy. Po roku 1946 bank zajął się obsługą międzynarodowych operacji finansowych prowadzonych przez władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Z jego pomocą Polacy na emigracji mogli wspierać swoje rodziny za żelazną kurtyną. W 1968 minister finansów zezwolił na zakładanie w Banku Pekao rachunków „dewizowych” dla osób fizycznych pracujących za granicą. Monopol na ich prowadzenie Pekao utracił dopiero w 1989. W latach 70. rachunki walutowe w Pekao zostały podzielone na trzy kategorie: konta A dla osób wpłacających waluty o udokumentowanym pochodzeniu, konta B dla wpłat o nieudokumentowanym pochodzeniu, i konta C dla cudzoziemców. Środków z kont B nie można było legalnie wyowozić za granicę, jednak już w 1976 uprawnienia kont A i B zostały zrównane. W 1974 w banku zarejestrowano około 91 tys. rchunków „walutowych” na których zdeponowano 52,5 mln dol. W 1979 na prawie milionie kont znajdowało się 437,7 mln. dolarów zaś pod koniec lat 80. łączna wartość rachunków dewizowych wynosia 3,3 mld dol.[2]. Znacznie wcześniej, bo już w 1960 r. bank rozpoczął emisję własnych „bonów towarowych PeKaO” nominowanych w dolarach amerykańskich. Początkowo za bony te (jak również bezpośrednio za waluty wymienialne wpłacane w krajowych i zagranicznych przedstawicielstwach banku) można było kupować zarówno zagraniczne, jak i deficytowe towary krajowe w sieci sprzedaży dewizowej prowadzonej bezpośrednio przez PeKaO SA. W ofercie banku dla klientów indywidualnych znajdowała się różnorodna gama towarów obejmująca m.in. artykuły spożywcze (na czele z szynką „Krakus” i zachodnią gumą do żucia), alkohole, kosmetyki, tkaniny, sprzęt AGD, rowery, motory, samochody, ciężarówki, ciągniki, maszyny rolnicze, opał, materiały budowlane, urządzenia instalacyjno-sanitarne, a także mieszkania i meble[3]. Ta sieć sprzedaży detalicznej została wraz z utworzeniem w 1972 przedsiębiorstwa „eksportu wewnętrznego” Pewex wyprowadzona ze struktur banku.


W roku 1989 bank rozpoczął działalność komercyjną, a w 1991 powołał jedno z pierwszych biur maklerskich obracających akcjami na GPW. W roku lipcu 1996 rząd, chcąc zwiększyć wartość banku przed planowaną prywatyzacją, zdecydował o utworzeniu Grupy Pekao SA. Poza bankiem Pekao SA w jej skład weszły: Banku Depozytowo-Kredytowy S.A. z Lublina, Powszechny Bank Gospodarczy S.A. z Łodzi oraz Pomorski Bank Kredytowy S.A. ze Szczecina (należały one do tzw. komercyjnej dziewiątki, czyli banków wydzielonych ze struktur Narodowego Banku Polskiego w lutym 1989). W 1998 r. banki Grupy Pekao SA rozpoczęły łączenie, zakończone 1 stycznia 1999 r. W czerwcu 1998 rozpoczęła się prywatyzacja Pekao S.A., kiedy Skarb Państwa sprzedał w ofercie publicznej 15% akcji Banku. Debiut Pekao S.A. na GPW nastąpił 30 czerwca 1998. W połowie 1998 roku akcjonariuszem Banku został Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który objął nową emisję akcji wartości 100 mln dol. tj. 5,29% kapitału. W 1999 Ministerstwo Skarbu Państwa wybrało na inwestora strategicznego włosko-niemieckie konsorcjum UniCredito Italiano S.p.A. i Allianz AG, które 3 sierpnia 1999 r. objęło pakiet 52,09% akcji Banku. Tym samym Pekao S.A. stał się członkiem międzynarodowej grupy bankowej UniCredito Italiano (UCI).


W roku 2005 UniCredit połączył się z HVB, posiadającym pakiet kontrolny Banku BPH. W marcu 2006 roku UniCredit wystąpił o prawo głosu z akcji BPH, aby móc dokonać fuzji BPH oraz Pekao. Po burzliwym kilkumiesięcznym sporze między głównym właścicielem a polskim rządem i ostrzeżeniach Komisji Europejskiej niewyrażającej zgody na zablokowanie fuzji w Polsce, polski rząd 5 kwietnia 2006 parafował, a 19 kwietnia podpisał umowę z UniCredit, w której wyraził zgodę na fuzję pod pewnymi warunkami, m.in. odsprzedaży 200 oddziałów BPH. Z dniem 1 grudnia 2007 r. dokonało się oficjalne włączenie tej części oddziałów do PEKAO, nazwanych odtąd „PEKAO 285”. „Stare” PEKAO nosi nazwę „PEKAO 800”.


Przeniesienie oddziałów z banku BPH do PEKAO wiązało się z koniecznością dokonania istotnych zmian w systemie informatycznym. W tym czasie została zmieniona numeracja rachunków prowadzonych w oddziałach, które weszły do PEKAO. W czasie trwania migracji klienci doświadczali licznych problemów technicznych: długi czas realizacji wpłat i przelewów, blokady kart bankomatowych i kredytowych, zakłócenia w pracy bankowości internetowej.


12 lipca 2008 odkryto, że dane osób starających się o staż w Pekao stały się publicznie widoczne w Internecie[4]. Kontrola GIODO zakończyła się stwierdzeniem naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych i wnioskiem „o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób winnych naruszenia wewnętrznych procedur obowiązujących w Banku, gwarantujących poszanowanie zasad ochrony danych osobowych, w tym polityki bezpieczeństwa.”[5]. 19 maja 2012 poinformowano, że prawomocnym wyrokiem warszawskiego Sądu Apelacyjnego, jedna z ok. 1700 osób, których CV wyciekły z banku, dostała 10 tys. zł odszkodowania[6].

Marian Kanton od czerwca 1989 do sierpnia 1996 (zginął w wypadku samochodowym)[7]Andrzej Dorosz od 30 sierpnia 1996 do 4 lutego 1998 (odwołany przez radę nadzorczą)[8][9]Maria Pasło-Wiśniewska od 26 lutego 1998 do 30 września 2003 (rezygnacja ze stanowiska)[10]Jan Krzysztof Bielecki od 1 października 2003 do 10 stycznia 2010 (rezygnacja ze stanowiska)[11]Alicja Kornasiewicz od 11 stycznia 2010 do 30 kwietnia 2011 (rezygnacja ze stanowiska)[12]Luigi Lovaglio od 1 maja 2011

Pozabankowe pożyczki długoterminowe
doradcy kredytowi

Co wybrać kredyt w banku czy pożyczkę pozabankową? Taki dylemat mają najczęściej osoby, które mają ograniczoną zdolność kredytową.
Zapraszamy do kontaktu z doradcą od spraw kredytów gotówkowych.
Najczęściej osoby, które są przekonane, że nie mają szansy na kredyt w banku, dzięki pomocy doradcy kredytowego taki kredyt otrzymują.

Zapraszamy do kontaktu
DORADCA KREDYTOWY